Kontakt


Tomáš Misák

Sídlo: Košice
email: thunderbolt120@gmail.com
Oblasť pôsobenia: Košice a teoreticky celé Slovensko